Boerderij van het Jaar 2016

Onze boerderij heeft op zaterdag 28 mei 2016 de titel  “Boerderij van het Jaar 2016” ontvangen. Wij zijn daarmee de 25e Boerderij van het Jaar en een kroon op het werk van de Boerderijen Stichting Utrecht. 

Uit het jury-apportd9cd36_3d0e045b633c45e0b027097079c6764d

In het weidse veenweidegebied van de Lopiker- waard ligt een erf met een hoge belevingswaarde. Achter de historische boerderij bevindt zich een modern verbreed agrarisch bedrijf. d9cd36_e503e8b83e0741f8be3e34c67423b805Naast de 120 melkveekoeien zijn er ook paarden, een recreatie- landschap, een camping en een gasterij met uitkijktoren.

De jury heeft er veel waardering voor dat al deze functies op het erf een plaats hebben gekregen zonder dat hierdoor de landschappelijke waarde van de omgeving is verstoord.

d9cd36_7be33b64f1dd46f0aa50016bd8c55e9aVanwege de vele en complexe elementen op het erf, heeft dit een hoge moeilijkheidsgraad. Vanuit het bebouwings- lint zie je eigenlijk niet wat er allemaal gebeurt. Er is een soort ‘verborgen wereld’ ontstaan waar ruimte is voor rust, beleving, genieten en authenticiteit. Dit is een grote prestatie. De boerderij ‘TRB’ stamt uit 1561, wat bijzonder oud is voor Utrechtse boerderijen.

d9cd36_e4f64187d13c468e85e4c0fd9cce547cDe hoofdvorm is vrijwel gaaf en de harmonische gevels met de fraaie bouwsporen maken de ouderdom in het exterieur afleesbaar en herkenbaar. Ook het interieur is gaaf en fraai. Met name de gotische boog in het interieur is uniek. Op de deel is nog goed te zien waar vroeger het vee stond. Samen met het moderne melkveebedrijf erachter laat dit goed zien welke enorme ontwikkeling de melkveehouderij heeft doorgemaakt. De jury heeft bijzondere waardering voor de belevings- waarde van de boerderij. Deze is authentiek en niet ‘gemaakt’. Het gehele erf heeft een prettige en gelijk- matige uitstraling. Er is veel interactie met het publiek en zodoende is het een erf dat van top tot teen leeft.

d9cd36_fdc5cf8cfab3452da85c9f233d1a111dDe onafhankelijke vakjury bestond uit:

  • Judith Toebast, specialist landelijke bouwkunst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorzitter)
  • Bert Donselaar, agrariër en bestuurder bij LTO Noord
  • Mario Broekhuis, hoofdredacteur van het blad Landleven
  • Paul Roncken, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit
  • Roel Robbertsen, oud boerderijbewoner en oud Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht