Aansprakelijkheid

Voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van de op onze minicamping bevindende goederen in eigendom van campinggasten of voor ongevallen van mens of dier, bij ons verblijvend, zijn wij nimmer aansprakelijk. Voor verzekering b.v. van uw tent of uzelf; tegen storm, brand, diefstal, letsel/ongevallen e.d. van mens of dier dient u zelf te zorgen.

Suggesties, op- of aanmerkingen horen wij graag van u zodat wij hier aandacht aan kunnen besteden.